1. Kellele on käesolev privaatsuspoliitika ette nähtud?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: privaatsuspoliitika) on ette nähtud kõikidele kodulehe https://www.abarth.ee/ (edaspidi: koduleht) külastajatele, AUTOSPIRIT AS (registrikood 10283625; Ehitajate tee 122, Tallinn) (edaspidi: Autospirit või meie) teenuste saajatele, toodete ostjatele, isikutele, kes on Autospiriti sotsiaalmeedia kontodel teinud aktiivseid toiminguid, samuti isikutele, kes on nõustunud saama Autospiriti otseturunduspakkumisi, ning isikutele, kes osalevad üritustel. Privaatsuspoliitikas on kindlaks määratud isikuandmete töötlemise peamised reeglid ja tingimused, mida eespool nimetatud isikud peavad täitma.

Teie privaatsus on meie jaoks oluline, sellepärast töötleme isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmekaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi: üldmäärus), isikuandmete õiguskaitse seaduse (30.06.2018 nr XIII-1426) ja muude andmekaitset reguleerivate õigusaktide järgi. Võtke kindlasti aega privaatsuspoliitika läbi vaatamiseks ja küsimuste korral võtke meiega märgitud kontaktidel kõhklematult ühendust.

Kui te külastate kodulehte, tellite kodulehel pakutavaid teenuseid, teete Autospiriti sotsiaalmeedia kontodel aktiivseid toiminguid, osalete meie üritustel või nõustute, et Autospirit võtaks teiega ühendust ja/või jagaks teile turundusmaterjali, loeme, et olete käesoleva privaatsuspoliitika läbi lugenud ja sellega tutvunud.

2. Meist

Meie oleme teie isikuandmete valdaja. Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kaebusi, võite pöörduda andmevaldaja määratud andmekaitsetöötaja poole e-posti aadressil tallinn@autospirit.ee, samuti võite oma pöördumise registreerida, helistades telefonil +372 6 599 499.

Juhime tähelepanu, et klõpsates meie kodulehel aktiivsetele viidetele, võidakse teid suunata teistele veebilehtedele, kus andmeid võivad töödelda ka muud andmevaldajad, sellepärast soovitame alati tutvuda külastatava kodulehe privaatsuspoliitikaga.

3. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on igasugune meie poolt teie kohta kogutav informatsioon, mida saab kasutada teie isiku identifitseerimiseks ja mida säilitatakse elektroonilisel või muul viisil. Isikuandmed hõlmavad igasugust informatsiooni (sealhulgas teie eesnime, perekonnanime, aadressi, IP-aadressi ja sõiduki riiklikku registreerimisnumbrit), mida Autospirit kogub teie kohta käesolevas privaatsuspoliitikas või teie eraldi antud nõusolekus või Autospiritiga sõlmitud kokkuleppes sätestatud eesmärkidel. Te esitate informatsiooni kodulehte sirvides, meiega e-posti teel või kodulehel vestlusaknas suheldes ning meie kodulehel registreerumis- või küsitlusvorme täites.

Samuti hõlmavad isikuandmed teie avalikku isiklikku informatsiooni, millega me tutvume, kui te võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia kanalite kaudu või teete aktiivseid toiminguid Autospiriti sotsiaalmeedia kontodel.

4. Kuidas ja miks me teie isikuandmeid kogume ja kasutame?

Autospirit vajab teie isikuandmeid, mida võib koguda järgnevalt kirjeldatud viisidel. Toome privaatsuspoliitikas ära, mida võite oodata, kui ettevõte kogub isikuandmeid järgmise kohta:

 • kodulehe külastajate kohta;
 • sotsiaalmeedia kanalite kasutajate kohta, kes pöörduvad mis tahes viisil Autospiriti poole Autospiriti sotsiaalmeedia kontode kaudu või osalevad neis aktiivse tegevusega;
 • meiega ühendust võtnud isikute kohta (e-posti teel, telefonitsi või kodulehe vestlusakna kaudu);
 • isikute kohta, kes kavatsevad sõiduki osta ja/või on selle ostnud;
 • isikute kohta, kes registreeruvad proovisõidule või teenindusse;
 • isikute kohta, kes nõustuvad saama meie otseturunduspakkumisi.

 

 • Meie veebilehtede külastajad

Kui te külastate seda kodulehte, kogutakse andmeid teiepoolse kodulehe sirvimise jms kohta küpsiste abil.

Autospirit kasutab tingimata vajalikke ehk tehnilisi küpsiseid, et tagada kodulehe kohane toimimine, ja/või muid kolmandate osapoolte küpsiseid, et parandada teie lehitsemiskogemust (s.t teie vajadusi arvestada, kodulehte pidevalt täiustada ja teie huvidele vastavaid pakkumisi teha).

Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil saadavaid internetis sirvimist jms puudutavaid andmeid kogutakse (töödeldakse) üldmääruse art 6 lg 1 p a kohaselt, s.t teie nõusolekul (välja arvatud tingimata vajalikud küpsised). Täpsemat teavet küpsiste kohta leiate kodulehelt.

 • Sotsiaalmeedia kanalid

Kogu informatsiooni, mille te esitate meile sotsiaalmeedia vahendusel (sealhulgas sõnumid, väljade „Like“ ja „Follow“ kasutus ning muu kommunikatsioon), valdab Autospirit koos konkreetse sotsiaalvõrgustiku valdajaga (sotsiaalvõrgustiku platvormil).

Meie kodulehel on märgitud viited meie sotsiaalmeedia kontodele. Et Autospiritit kohaselt esindada ja avalikus ruumis selle tuntust suurendada, administreerime sotsiaalmeedias järgmiseid kontosid:

Sotsiaalvõrgustiku kontol teie poolt esitatud isikuandmeid töötleme üldmääruse art 6 lg 1 p a kohaselt, s.t teie nõusolekul.

Me töötleme teie esitatud isikuandmeid kuni teie nõusoleku tühistamiseni (s.t esitatud isikuandmete kustutamiseni kontolt), kuid mitte kauem kui ettevõtte konto kustutamiseni. Isikuandmeid töödeldakse sotsiaalvõrgustiku valdaja platvormil, sellepärast määrab täpse töötlusaja ja -tingimused platvormi valdaja. Sellest tulenevalt soovitame läbi lugeda kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad ja/või võtta vahetult ühendust teenusepakkujatega, kui teil tekib mis tahes küsimusi selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad.

 • Meiega kontakteerumisel kogutavad isikuandmed

Meie kodulehel on esitatud kontaktteave, millel saate meiega ühendust võtta, kui soovite meie osutatavaid teenuseid kasutada või teile aktuaalsetel teemadel nõu pidada. Me võtame kõik teie teated vastu, vaatame läbi ja esitame vastuse.

 • Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, töötleme teie järgmiseid andmeid: teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja kirjavahetuse teksti ja/või lisatavaid dokumente. Neid andmeid töödeldakse teie päringute administreerimiseks ja/või lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, lepingu täitmiseks. Kommunikatsiooni teiega töödeldakse kuni päringu täieliku menetlemiseni ja seda säilitatakse 3 kuud menetlustulemuse päevast või kuni lepingu täieliku täitmiseni ja seda säilitatakse koos lepingu ja muude dokumentidega (s.o leping ja raamatupidamisdokumendid) 10 aastat.
 • Kui võtate meiega ühendust internetis kodulehe vestlusakna kaudu, töötleme teie järgmiseid andmeid: teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja kirjavahetust. Neid andmeid töödeldakse teie päringute administreerimiseks ja/või lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, lepingu täitmiseks. Kommunikatsiooni teiega töödeldakse kuni päringu täieliku menetlemiseni ja seda säilitatakse 2 kuud menetlustulemuse päevast või kuni lepingu täieliku täitmiseni ja seda säilitatakse koos lepingu ja muude dokumentidega (s.o leping ja raamatupidamisdokumendid) 10 aastat. Pange tähele, et teil on võimalik vestlusaknas suhelda ka ilma seda informatsiooni esitamata.
 • Kui te võtate meiega ühendust telefoni teel, siis teie nõusoleku korral vestlus salvestatakse (enne vestluse salvestust informeeritakse andmesubjekti vestluse salvestamisest ja eesmärgist). Kui te ei nõustu, palume teil kasutada muid suhtlusvahendeid. Vestlused salvestatakse, et tagada isikute kvaliteetne nõustamine ja kaebuste objektiivne menetlemine. Vestluse salvestamisel talletatakse teie järgmised andmed: telefoninumber, millelt helistate, ja telefonivestluse salvestis. Sellist teavet säilitatakse 6 kuud ja seejärel see hävitatakse.

Kõiki isikuandmeid, mille te meiega suheldes esitate, kasutatakse üksnes eespool märgitud eesmärkidel, teadete läbivaatamiseks, kommunikatsioonivoogude administreerimiseks (juhtimiseks) ja teile vastuse esitamiseks. Me töötleme nimetatud isikuandmeid üldmääruse art 6 lg 1 p a kohaselt, s.t teie nõusolekul, mille annate meiega e-posti teel ühendust võttes ja/või telefoni teel vestlust jätkates. Kui suhtluse eesmärk on sõlmida teiega leping ja/või täita teiega sõlmitud lepingut, töötleme isikuandmeid üldmääruse art 6 lg 1 p b kohaselt, s.t andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks ja/või sõlmitud lepingu täitmiseks.

Palun pange tähele, et meil võib tekkida vajadus teiega posti, e-posti või telefoni teel ühendust võtta, sellepärast ärge unustage meile teatada, kui teie isikuandmed muutuvad.

 • Sõiduki soetamisel kogutavad isikuandmed

Kui te otsustate sõiduki osta, palume teil meile esitada oma isikuandmed. Nendeks isikuandmeteks on ostja ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja makseandmed, mille peame koguma, et sõlmida teiega leping ja teile auto müüa. Samuti palume teil meile näidata oma isikut tõendavat dokumenti. Me töötleme seda informatsiooni teie kohta üldmääruse art 6 lg 1 p b kohaselt, s.t teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, samuti üldmääruse art 6 lg 1 p c kohaselt, s.t meile kehtib õiguslik kohustus säilitada lepinguid ja raamatupidamisdokumente, ning üldmääruse art 6 lg 1 p f kohaselt, s.t meie õigustatud huvi esitada ja/või kaitsta oma õiguslikke nõudeid (kui kohaldub).

Kui te ostate auto ettevõtte nimel, kuid te ei ole ettevõtte nimel tegutsema volitatud isik, palume samuti esitada dokumendid, mis tõendavad teie õigust tegutseda ettevõtte nimel. Ühtlasi on meil vaja teada teie eesnime, perekonnanime, aadressi (kui need andmed ei lange kokku ostja andmetega), kontaktandmeid, e-posti aadressi ja ettevõtte nime (kui see on aktuaalne).

Me kasutame seda informatsiooni ostuprotsesside ning teie ja meie vaheliste suhete juhtimiseks ja administreerimiseks, näiteks selleks, et võtta teiega telefoni teel ühendust ja teatada, et teie auto on üleandmiseks valmis, toimetada auto vastavasse asukohta, teatada tootedefektide parandamisest, tuletada meelde garantii jaoks vajalikku tehnohooldust jms.

Lepinguid ja raamatupidamisdokumente (füüsilisel ja elektroonilisel kujul) säilitatakse 10 aastat alates lepingu täieliku täitmise päevast.

 • Autospiriti teenuste kasutamise käigus kogutavad isikuandmed (s.o teenindus ja proovisõit)

Kui otsustate registreeruda Autospiriti teenindusse (s.t tellida Autospiriti osutatavad hooldus-, remondi- või muud teenused), palume teil registreerimisvormis esitada oma isikuandmed, mida me töötleme teie tellitava teenuse osutamise eesmärgil. Sellised andmed on teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu informatsioon tellimuse kohta (nt teeninduse linn, registreerumise kuupäev ja kellaaeg, teenindav teenindusjuht (ees- ja perekonnanimi), ette nähtud tööd, tööde lühikirjeldus, auto mudel, riiklik registreerimisnumber, soov saada tasuta asendusauto või autole järeletulemise ja tagasitoomise teenus, autole järeletulemise ja tagasitoomise aadress, informatsioon osutatud teenuste kohta (kuupäev, osutatud teenused, soetatud tooted, hind ja kogus)). Samuti võidakse lisaks koguda teiega lepingu sõlmimiseks vajalikke identifitseerimisandmed (nt sünnikuupäev, isikukood jms). Nimetatud andmeid kasutatakse teeninduse teenuselepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning töödeldakse üldmääruse art 6 lg 1 p b kohaselt, s.t teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, samuti üldmääruse art 6 lg 1 p c kohaselt, s.t meile kehtib õiguslik kohustus säilitada lepinguid ja raamatupidamisdokumente, ning üldmääruse art 6 lg 1 p f kohaselt, s.t meie õigustatud huvi esitada ja/või kaitsta oma õiguslikke nõudeid (kui kohaldub).

Teenindusse registreerumise korral säilitatakse isikuandmeid aktiivses andmebaasis 6 kuud. Teeninduse teenuselepingut ja tasumist tõendavaid dokumente peame säilitama 10 aastat alates lepingu täieliku täitmise päevast.

Kui olete otsustanud proovida valitud sõidukit ja registreeruda proovisõidule, palume teil proovisõiduvormis esitada märgitud isikuandmed. Me töötleme neid andmeid teie tellitava teenuse osutamise eesmärgil. Sellisteks andmeteks on teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu info tellitava teenuse kohta (nagu huvi pakkuv mudel, linn ja informatsioon teie praeguse auto kohta) või osutatud teenuse kohta (nagu sõidu kuupäev ja kellaaeg, auto mudel, kommentaarid vms). Samuti võidakse lisaks koguda teiega lepingu sõlmimiseks vajalikke identifitseerimisandmed (nt sünnikuupäev, isikukood jms). Nimetatud andmeid kasutatakse proovisõidu-lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (s.o lepingu alusel teile meelepärase auto proovivõimaluse loomiseks) ning töödeldakse üldmääruse art 6 lg 1 p b kohaselt, s.t teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, samuti üldmääruse art 6 lg 1 p c kohaselt, s.t meile kehtib õiguslik kohustus säilitada lepinguid ja raamatupidamisdokumente, ning üldmääruse art 6 lg 1 p f kohaselt, s.t meie õigustatud huvi esitada ja/või kaitsta oma õiguslikke nõudeid (kui kohaldub).

Proovisõidu registreerimisandmeid töötleme aktiivses andmebaasis 3 kuud alates proovisõidu päevast. Proovisõidu-lepingut ja/või muid seotud dokumente peame säilitama 10 aastat alates lepingu täieliku täitmise päevast.

 • Otseturunduse tellimisel kogutavad isikuandmed

Kui olete nõustunud saama meie otseturunduspakkumisi, kasutame teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit teile e-postiga, postiga, telefoni teel ja lühisõnumitega individualiseeritud (automatiseeritud lahendustel – profileerimisel põhineva) informatsiooni saatmiseks toodete, teenuste, allahindluste, pakkumiste, konkursside, ürituste, uudiste, küsitluste ja muude uudiste kohta ning võtame teiega sel eesmärgil ühendust. Kogutud informatsiooni kasutatakse üksnes uudiskirja saatmiseks.

Üldiste turunduspakkumistega saadetakse teile üldist laadi informatsiooni, mida andmevaldajad jagavad enda kõikidele klientidele.

Individualiseeritud turunduspakkumiste korral võidakse teid teie huvi alusel (andmevaldajate salongide või veebilehtede külastuse ajal, e-posti või telefoni teel või muul viisil) andmevaldajate konkreetsete teenuste ja/või toodete vastu ning nende ostuajaloo, andmevaldajate korraldatavates küsitlustes, konkurssidel ja üritustel osalemise andmete ja muude sarnast laadi tunnuste alusel liigitada automatiseeritud lahenduste (profileerimise) abil vastavasse andmevaldajate kliendikategooriasse. Sellisel juhul saadetakse üldise sisuga teavet üksnes andmevaldajate vastavale kliendikategooriale.

Andmevaldajad võivad teiega ühendust võtta ka ilma eelnevalt märgitud nõusolekuta, kui pakutakse andmevaldajate tooteid või teenuseid (või sarnaseid tooteid/teenuseid) või küsitakse toodete/teenuste kohta arvamust. Viimasel juhul loovad andmevaldajad teile kergesti realiseeritava võimaluse mitte nõustuda vastavat laadi teadete saamisega.

Meie uudiskirja saadab andmevaldaja, kuid me võime teie e-posti aadressi edastada eriteenuseid osutavatele kolmandatele isikutele üksnes selleks, et saata teile suunatud uudiskiri. Andmete (e-posti aadressi ja telefoninumbri) töötlemise/säilitamise tähtaeg teie nõusoleku alusel (üldmääruse art 6 lg 1 p a) on 3 aastat, kuid mitte kauem kui teie nõusoleku kehtivus. Teil on võimalik otseturundussõnumitest loobuda, teatades loobumisest e-posti aadressil tallinn@autospirit.ee või klõpsates uudiskirja allosas olevale lingile.

5. Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmed edastatakse selleks, et tagada meie tegevuse katkematu jätkuvus ning teenuste kohane osutamine ja toodete kohaletoimetamine, sellepärast võime teid puudutava informatsiooni avaldada/edastada oma töötajatele, juhtidele, vahendajatele, tarnijatele, alltöövõtjatele, edasimüüjatele, teenusepakkujatele (IT-teenuseid osutavatele ettevõtetele, võlgade väljanõudmise ja turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele jms) või oma muudele partneritele, kui seesugune edastamine on vajalik privaatsuspoliitikas kindlaks määratud eesmärkide saavutamiseks.

Teatud asjaoludel võime olla kohustatud edastama isikuandmed, kui:

 • me peame info avaldama seaduse alusel, sealhulgas juhud, kui peame isikuandmed avaldama maksuadministraatorile ja õiguskaitseinstitutsioonidele kuritegude ennetuse ja kindlakstegemise eesmärgil;
 • me peame isikuandmed avaldama õigustoimingute pärast või õigusnõustamise saamiseks või nende avaldamine on vajalik selleks, et meie õigused kindlaks teha, realiseerida või neid kaitsta;
 • teave tuleb avaldada meie või kolmandate isikute huvide kaitseks (nt pettuse tõkestamiseks);
 • teave tuleb avaldada teie eluliselt tähtsate huvide kaitseks (nt kui teil tekib meie ruumides viibides halb enesetunne ja me peame meditsiiniabi paluma);
 • informatsioon tuleb avaldada kolmandale osapoolele, kes osutab meie nimel andmetöötlusteenuseid, s.o andmetöötlejatele (selliste asjaolude tekke korral kohustume rakendama meetmeid ja tagama, et andmetöötlejad kaitsevad isikuandmeid samuti nagu meie kaitseme, ning teatama teile käesoleva privaatsuspoliitika muutustest);
 • informatsioon tuleb avaldada meie ettevõtte vara või organisatsiooni potentsiaalsele ostjale.

6. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Me mõistame, et esitate meile oma isikuandmed heas usus ja loodate, et need on kaitstud. Sel põhjusel suhtume teie isikuandmete kaitsmisse tõsiselt. See tähendab, et teie isikuandmete kohaseks kaitseks rakendame oma süsteemides vastavaid sise-turvameetmeid:

 • me tagame range juurdepääsukontrolli ja võimaldame juurdepääsu andmetele üksnes isikutele, kellel on vaja neid teada;
 • juurdepääs isikuandmetele on kaitstud sobival tasemel salasõnadega;
 • me sõlmime konfidentsiaalsuskokkulepped isikutega, kellel on juurdepääs teie andmetele;
 • me jälgime juurdepääsu isikuandmetele;
 • me oleme kasutusele võtnud muud organisatsioonilised ja tehnilised kaitsemeetmed.

7. Teie õigused

Teil kui andmesubjektil on järgmised õigused: (1) paluda oma isikuandmetega tutvumist ja saada nende koopia; (2) paluda ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist või piiramist; (3) paluda üleliigsete või ebaseaduslikult töödeldavate isikuandmete kustutamist; (4) paluda oma isikuandmete ülekandmist süstematiseeritud ja arvutiloetavas formaadis; (5) mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega ning taganeda oma nõusolekust, kui andmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel (üldmääruse art 6 lg 1 p a järgi); (6) esitada kaebuse riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

 • Õigus tutvuda oma isikuandmetega.

Me soovime, et te mõistaksite täielikult, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, ja et teil ei oleks selle pärast mingeid ebamugavusi. Teil on võimalik teada saada, kas me töötleme mingeid teie isikuandmeid. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus nendega tutvuda ja saada nende koopia.

 • Õigus parandada oma isikuandmeid ja/või piirata nende kasutust.

Me soovime, et kõik töödeldavad isikuandmed oleksid täielikud ja täpsed ning teil ei oleks nende ebatäpsuse pärast mingeid ebamugavusi. Seepärast, kui märkate, et me kasutame teie kohta ebatäielikke ja/või ebatäpseid isikuandmeid, on teil võimalik teatada, et me need parandaksime, kuid sellisel juhul me võime teilt paluda selle info kinnitamist.

Samuti võite paluda, et piiraksime teie isikuandmete kasutust teatud perioodiks, kui: (1) on vaja veenduda teie isikuandmete täpsuses (pärast pretensiooni esitamist andmete täpsuse kohta); (2) teie isikuandmeid töödeldakse (kogutakse, kasutatakse) ebaseaduslikult, kuid te otsustate mitte paluda andmete kustutamist; (3) teie isikuandmed ei ole enam konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud, kuid neid võib vaja minna selleks, et saaksime õigusnõude kindlaks teha, täide viia või seda kaitsta; (4) tuleb kindlaks teha, kas meil on olulisem õiguslik alus teie isikuandmeid edasi töödelda (kui te olete kasutanud oma õigust väljendada vastuseisu isikuandmete töötlemisele).

Kui me näeme, et kasutame teie kohta ebatäielikke ja/või ilmselgelt vääri isikuandmeid, võime nende kasutuse (omal algatusel) piirata ja/või mainitud andmete parandamiseks teie poole pöörduda.

 • Õigus kustutada oma isikuandmed.

Meie eesmärk on töödelda teie isikuandmeid seaduslikult. Me ei soovi teie isikuandmeid koguda ega kasutada liigselt. Sellepärast on teil võimalik paluda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Ent teie selline õigus ei ole absoluutne, niisiis me saame teie andmed kustutada üksnes siis, kui: (1) isikuandmed ei ole enam vajalikud selleks, et saavutada eesmärgid, milleks neid koguti või muud moodi töödeldi; (2) te olete tühistanud oma nõusoleku isikuandmete töötlemisega ja meil ei ole mingit muud õiguslikku alust neid isikuandmeid töödelda; (3) te olete väljendanud vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (mitte nõustumist sellega) ja teie seesuguste andmete töötlemiseks puuduvad ülesemad õiguslikud põhjused; (4) teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (5) sellised isikuandmed tuleb õigusaktides sätestatud meile kohalduva õigusliku kohustuse järgi kustutada (s.t neid ei tohi koguda, kasutada ega säilitada).

 • Õigus oma isikuandmed üle kanda.

Me soovime teile võimaldada teie isikuandmete kontrolli ja tagada isikuandmete vaba liikumise. Sellepärast on teil õigus paluda, et teie esitatud isikuandmed, mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega, esitataks teile süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis ja/või edastataks teisele andmevaldajale (kui see on tehniliselt võimalik). Ka see õigus ei ole absoluutne, niisiis saab seda kasutada üksnes siis, kui: (1) selline isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul (üldmääruse art 6 lg 1 p a ja art 9 lg 2 p a järgi) või lepingul (üldmääruse art 6 lg 1 p b järgi); (2) kui selle õiguse kasutamine ei avalda negatiivset mõju teiste õigustele ja vabadustele.

 • Õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega ja/või tühistada oma antud nõusolek.

Me soovime võimaldada teile kontrolli oma isikuandmete üle. Sellepärast on teil millal tahes võimalus väljendada oma vastuseisu teie konkreetsete isikuandmete töötlemisele (mittenõustumist), kui selline andmetöötlus toimub meie õigustatud huvide kohaselt (üldmääruse art 6 lg 1 p f järgi), sealhulgas profileerimine nende sätete järgi. Vaatamata sellele võime me neid isikuandmeid edasi töödelda, kui suudame tõestada, et neid andmeid töödeldakse veenvatel seaduslikel põhjustel, mis on teie (andmesubjekti) huvidest, õigustest ja vabadustest ülesemad, või vajalikud õigusjärgsete nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus mis tahes hetkel mitte nõustuda, et teiega seotud isikuandmeid töödeldaks sellise turunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimine, kuivõrd see on seotud seesuguse otseturundusega). Sellisel juhul me lõpetame teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil.

Ühtlasi, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul (üldmääruse art 6 lg 1 p a või art 9 lg 2 p a järgi) on teil võimalik oma antud nõusolek selliseks isikuandmete töötlemiseks millal tahes tühistada.

 • Õigus esitada järelevalveinstitutsioonile kaebus.

Me püüame alati teie küsimustele vastata ja/või isikuandmete töötlemisega soetud probleemid lahendada ning mõlemale poolele kõige sobivama lahenduse leida, niisiis kui teil on küsimusi ja/või kaebusi meie isikuandmete kaitse kohta, kutsume teid üles võtma meiega otse ühendust e-posti aadressil tallinn@autospirit.ee või telefonil +372 6 599 499. Kui te ei nõustu meie antud vastuste ja/või välja pakutud lahendustega ning arvate ikka, et teid puudutavate isikuandmete töötlusega rikutakse kehtivaid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee/et).

8. Teie õiguste kasutamine.

Oma eespool loetletud õiguseid saate kasutada järgmisel viisil: (1) esitades meile kirjaliku avalduse kas isiklikult (Autospiriti salongis), posti teel ja/või esindaja kaudu aadressil Ehitajate tee 122, Tallinn 13517; (2) esitades meile avalduse elektrooniliste sidevahendite kaudu, s.o e-posti aadressil tallinn@autospirit.ee.

Et saaksime teie palutavad andmesubjekti õigused aktsepteerida ja ellu viia, peate avalduse esitamisel tõendama oma isikut ühel järgmistest viisidest:

 • avalduse esitamise korral Autospiriti salongi töötajale esitama ühtaegu kehtiva isikut tõendava dokumendi;
 • kui esitate avalduse posti teel või kulleriga, peate sellele lisama kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud õigusaktides sätestatud korras;
 • kui esitate avalduse elektroonilisel teel, peate selle kinnitama elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad isiku kohast identifitseerimist (nt mobiilne allkiri, kvalifitseeritud digiallkiri vms).

Saanud teie avalduse andmesubjekti õiguste kasutamise kohta, esitame teile vastuse viivitamata, kõige enam 1 kuu jooksul pöördumise päevast. Seda perioodi võib vajaduse korral (olenevalt taotluste keerukusest ja arvust) pikendada veel 1 kuu võrra. Sellisest pikendamisest teavitame teid täiendavalt juba esimesel kuul. Teie palutav informatsioon esitatakse tasuta. Ent kui me näeme, et teie palved on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed (ennekõike nende korduva sisu pärast), on meil õigus võtta selle eest põhjendatud tasu (s.t paluda administreerimiskulude hüvitamist) või keelduda teie seesuguse taotluse peale tegutsemast.

Vastus esitatakse teie avalduses valitud viisil. Kui te ei märgi avaldusse viisi, kuidas soovite vastust saada, saadetakse teile vastus samal viisil nagu esitasite avalduse.

9. Lõppsätted.

Loodetavasti mõistate, et selles lühikeses dokumendis on väga keerukas käsitleda kõiki võimalikke isikuandmete kogumise ja kasutuse viise. Sellele vaatamata püüame esitada võimalikult selge ja põhjaliku informatsiooni ning kohustume seda privaatsusteatist värskendama, kui isikuandmete töötlemisprotsessid muutuvad.

Kui teil on teie isikuandmete kasutuse kohta küsimusi, vastame neile rõõmuga või jagame kogu täiendavat infot, mida saame avaldada. Teil on alati võimalik meie poole pöörduda e-posti aadressil tallinn@autospirit.ee või telefonil +372 6 599 499.

Meil on õigus seda privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta. Privaatsuspoliitika muutustest me teid täiendavalt ei informeeri, s.t privaatsuspoliitika uuendatud redaktsioon avaldatakse kodulehel. Sellepärast soovitame ja kutsume teid üles meie kodulehte perioodiliselt külastama ning tutvuma privaatsuspoliitika uusima versiooniga.

Viimane uuendamine: 03.06.2020

ESINDUSED

TALLINN

Müük / Teenindus:
I-V 8.00-18.00
VI- 10.00 – 15.00
VII – suletud

Ehitajate tee 122
Tel. 6 599 499
tallinn@autospirit.ee