Mis on küpsised?

Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mille interneti koduleht või mobiilirakendus salvestab teie arvuti või mobiiliseadme lehitsejasse või rakenduse mällu, kui te külastate kodulehte või kasutate mobiilirakendust. Kodulehe või mobiilirakenduse järgmisel külastusel on võimalik seda faili lugeda, et koduleht või mobiilirakendus tunneks teie arvuti või mobiiliseadme ära.

Kuidas UAB Autobrava (edaspidi: ettevõte) küpsiseid kasutab?

www.abarth.ee küpsiste kogutud informatsioon võimaldab meil tagada teile võimaluse mugavamalt lehitseda, esitada teile atraktiivseid pakkumisi, kodulehe või mobiilirakenduse kasutajate käitumise kohta rohkem teada saada, analüüsida tendentse ning täiustada kodulehte või mobiilirakendust, klienditeenindust ja ettevõtte osutatavaid teenuseid.

Ettevõttes kasutatakse küpsiseid tavapäraselt järgmistel eesmärkidel:

 • Tehnilised / tingimata vajalikud küpsised. Me püüame oma külastajatele pakkuda uuenduslikku ja lihtsalt kasutatavat kodulehte/mobiilirakendust, mis kohandub automaatselt nende vajaduste ja soovide järgi. Selleks kasutame tehnilisi küpsiseid, mis aitavad teile meie kodulehte kuvada, selle funktsionaalsuse tagada, kasutajakonto luua, sisse logida ja teie tellimusi hallata. Need tehnilised küpsised on meie kodulehe/mobiilirakenduse kohaseks funktsioneerimiseks möödapääsmatud.
 • Analüütilised/statistikaküpsised. Me kasutame neid küpsiseid, et saada ülevaadet selle kohta, kuidas meie külastajad ettevõtte kodulehte või mobiilirakendust kasutavad. Sellisel viisil saame oma kodulehte/rakendust optimeerida ja parandada, mõista reklaami ja kommunikatsiooni tõhusust ning tagada, et oleme ikka veel huvitavad ja päevakohased. Me saame koguda andmeid teie vaadatud veebilehtede kohta, millistelt lehtedelt olete saabunud, samuti informatsiooni kuupäeva ja kellaaja kohta. See tähendab samuti, et võime kasutada informatsiooni teie kohta, sealhulgas seda, kuidas te kasutate ettevõtte kodulehte (näiteks külastussagedus, klikkide arv teatud lehel, kasutatud otsingusõnad jms). Oma reklaamikampaaniate osana võime kasutada analüütilisi küpsiseid, et saada teada, kuidas kasutajad lehitsevad meie kodulehte pärast seda, kui neile kuvatakse internetis reklaam. See võib hõlmata ka reklaami kolmandate osapoolte kodulehtedel.
 • Funktsionaalsed küpsised. Funktsionaalseid küpsiseid kasutame selleks, et jätta meelde teie eelistused ning aidata meie kodulehte ja mobiilirakendusi efektiivselt kasutada, näiteks need küpsised jätavad meelde teie eelistatava keele, otsingud ja varem vaadatud tooted. Me võime neid küpsiseid kasutada ka teie registreerimisinfo meeldejätmiseks, et teil ei oleks iga kord meie kodulehte külastades vaja uuesti sisselogimisandmeid sisestada. Funktsionaalsed küpsised ei ole kodulehe tööks hädavajalikud, kuid need lisavad funktsionaalsust ja muudavad ettevõtte kodulehe kasutamiskogemuse paremaks.
 • Kolmandate osapoolte / reklaamiküpsised. Me kasutame enda ja kolmandate osapoolte küpsiseid selleks, et näidata enda ja teistel kodulehtedel isikustatud reklaami. Seda nimetatakse „kordusturunduseks“, mis põhineb lehitsemistoimingutel, näiteks teie otsitud, vaadatud toodetel.

Ühtlasi kasutatakse küpsiseid eesmärgiga registreerida, kas te nõustute sellega, et ettevõtte kodulehel kasutataks küpsiseid (et seda ei küsitaks kodulehe igal külastuskorral).

Kõik kasutatavad küpsised ja nende kirjeldused on nähtavad küpsiste ülevaates.

Mis on konversioonide jälgimine Pixeliga?

Pixeli veebimajakad (ingl web beacons) on nähtamatud graafilised elemendid (ingl clear GIFs). Need koguvad informatsiooni lühikeste programmikoodi fragmentidega, mis tõstavad selle teabe väikesesse (harilikult nähtamatusse) graafilisse pilti teie tegevuse kohta, mida te meie kodulehel teete. Kogutud informatsioon saadetakse Pixeli teenusepakkuja serverisse (erinevalt küpsistest, mis salvestatakse teie lehitsejasse).

Pixel võib teie tegevuse kohta meie kodulehel koguda mitmesugust infot, klõpsamist teatud kohtades, teavet täiendavate vormide väljadelt, IP-aadressi, informatsiooni kasutatava veebilehitseja kohta jms.

Samuti tunneb Pixeli veebimajakas teie arvutis ära teatud liiki informatsiooni, nt olemasolevad küpsised ja neis fikseeritud informatsiooni, aidates nõnda teie jaoks reklaami valida ja seda kogutud andmete põhjal optimeerida, luua sihtauditooriume tulevasele reklaamile ja korduvaid turunduspakkumisi potentsiaalsetele klientidele – inimestele, kes on meie kodulehel juba teatud toiminguid teinud.

Kuidas ettevõte kasutab Pixeli konversioonide jälgimist?

Me kasutame Pixelit analüüsivahendina, mis võimaldab hinnata reklaami efektiivsust, mõistes tegevusi, mida te meie kodulehel teete. See aitab meil reklaami jälgida ja seda kogutud andmete põhjal optimeerida, luua sihtauditooriume tulevasele reklaamile ja korduvaid turunduspakkumisi potentsiaalsetele klientidele – inimestele, kes on meie kodulehel juba teatud toiminguid teinud.

Kõik kasutatavad Pixelid ja nende kirjeldused on nähtavad küpsiste ja Pixelite ülevaates.

Meie kodulehel on viiteid teiste isikute, ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et ettevõte ei vastuta seesuguste veebilehtede sisu ega nende kasutatavate privaatsuse tagamispõhimõtete eest. Niisiis kui klõpsate ettevõtte kodulehel viitele ja jõuate muudele kodulehtedele, peaksite nende privaatsuspoliitikaga eraldi tutvuma.

Kellel on juurdepääs teie andmetele?

Juurdepääs statistilistele andmetele ettevõtte kodulehe külastajate kohta on ettevõtte töötajatel, kes töötavad ettevõtte turundus- ja IT-üksustes ning kes vastutavad nende andmete analüüsi ja kodulehe täiustamise eest.

Juurdepääs tehnilistele kannetele võib olla ka ettevõtte partneritel, kes pakuvad ettevõtte veebilehe sisuhaldustööriistu.

Google Analyticsi, YouTube’i, Adwordsi, Doubleclicki ja muid Google’i tööriistu pakub USA äriühing Google Inc., mis võimaldab ettevõttel jälgida ja hinnata külastajate kasutuskogemust ning esitada konkreetsele kasutajale aktuaalset sisu, seega ka temal on juurdepääs selle tööriistaga kogutud statistilistele andmetele. Google Inc. peab kohaldama ELi ja USA andmekaitseraamistiku põhimõtteid, mis tagavad, et teenusepakkuja vastab ELi andmekaitse üldmääruse nõuetele. Lähemalt: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=lt&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fanalytics%2Fterms%2Fdpa%2Fdataprocessingamendment_20160909.html https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=lt&u=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fgoogle-ads%2Fanswer%2F9028179%3Fhl%3Den ja https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=lt&u=https%3A%2F%2Fpolicies.google.com%2Fprivacy%3Fhl%3Den-US&sandbox=1

Tööriista Facebook Pixel pakub äriühing Facebook Inc, millel on seega juurdepääs selle tööriistaga kogutud statistilistele andmetele. Facebook Inc tagab, et vastab kohaldatavetele AKÜMi nõuetele. Lähemalt: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=lt&u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Ffacebook-pixel%2Fimplementation%2Fgdpr

Muud kolmandate osapoolte tööriistad.

Kui kaua ettevõte teie andmeid säilitab?

Ettevõtted kasutavad kogutud andmeid analüüsiks kuni kolm aastat. Küpsised kehtivad olenevalt küpsise tüübist üldjuhul lühikest aega (ühe päeva, nädala või kuu), aga mõnel juhul võivad kehtida ka kuni viis aastat.

Kuidas küpsiseid ja Pixelit hallata?

Ettevõtte kodulehte külastades on teil võimalus valida, kas soovite küpsiseid ja Pixelit kasutada. Te võite küpsiseid ja Pixelit enda soovi järgi hallata ja/või kustutada.

Teil on võimalik küpsiste ja Pixeli kasutusega nõustuda, et teie arvutisse või muusse seadmesse salvestataks küpsised ja Pixel. Teil on võimalik nende kasutust puudutav nõusolek millal tahes tühistada või seda muuta, kui muudate sätteid ja kustutate salvestatud küpsised. Kui olete otsustanud küpsised kustutada, pidage meeles, et ka kõik sätted kõrvaldatakse. Pealekauba, küpsiste täieliku blokeerimise korral ei toimi paljud veebilehed (sealhulgas ettevõtte koduleht) kohaselt. Sel põhjusel ei soovita me küpsiseid ettevõtte kodulehe kasutamisel välja lülitada.

Kui olete küpsiste jaoks nõusoleku andnud, saate oma valikut muuta, kui klõpsate viitel Muuda oma nõusolekut.

Internet Exploreri, Safari, Firefoxi, Chrome’i või muu lehitseja seadetes saab valida, millised küpsised soovite vastu võtta ja millistest keelduda. Teil on võimalik kustutada kõik teie arvutis juba olevad küpsised. Enamikus lehitsejates saab määrata, et küpsiseid ei salvestataks. Nende seadete asukoht oleneb teie kasutatavast lehitsejast.

Enamikus lehitsejates saab:

 • kontrollida, millised küpsised on salvestatud, ja küpsiseid kustutada;
 • blokeerida kolmandate osapoolte küpsised;
 • blokeerida konkreetsetelt veebilehtedelt pärit küpsised;
 • blokeerida kõikide küpsiste saatmine;
 • kustutada lehitseja sulgemisel kõik küpsised.

Et küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta rohkem teada saada, külastage veebilehte www.allaboutcookies.org ja oma lehitseja abilehte.

Millised õigused teil on ja kuidas neid kasutada?

Teil on järgmised andmesubjekti õigused:

 • teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega, saada informatsiooni, millistest allikatest ja millised isikuandmed on kogutud, millisel eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid jagatakse või on jagatud ning saada nende koopia;
 • paluda enda töödeldavate isikuandmete parandamist, kui andmed ei ole täpsed ja/või täielikud;
 • paluda oma isikuandmete kustutamist või oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui töödeldakse liigseid, ebatäpseid isikuandmeid ja/või kui te tühistate oma nõusoleku ja/või selleks on muu piisav alus;
 • saada enda esitatud, endaga seotud isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas vormingus ja/või saata need andmed edasi teisele andmevaldajale ja/või paluda, et seda teeksime meie, kui see on tehniliselt võimalik. Lihtsamalt öeldes, teil on õigus oma isikuandmete ülekandmisele.

Me ei tegele sellise profileerimisega, mis võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või teid olulisel määral mõjutada, kuid individualiseeritud turunduspakkumiste esitamisel võite olla liigitatud vastavasse kliendikategooriasse. Sellest lähtuvalt on teil õigus nõuda inimese sekkumist, väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

Kui te olete andnud nõusoleku otseturundusteadete saamiseks, on teil õigus see nõusolek millal tahes tühistada, märkides selle oma kontol seadete jaotises, võttes meiega e-posti teel ühendust või klõpsates e-kirjas viitele, mis võimaldab otseturundusteadete saamisest loobuda.

Kui teil on isikuandmete töötlemise osas kahtlusi või kavatsete oma õiguseid kasutada, võite igal ajal e-posti teel ühendust võtta. Teie õiguste kohaseks realiseerimiseks peame kohaselt veenduma teie isikusamasuses, sellepärast nõuame, et esitaksite meile palve saatmisel või helistamisel oma maksja koodi, ees- ja perekonnanime ning kodulehel registreeritud aadressi, vajaduse korral ka muu lisainformatsiooni. Meie klienditeenindusosakonnas kohapeal tuleb esitada isikut tõendav dokument. Meil on õigus mitte anda teile infot, kuni me ei ole teie isikut identifitseerinud.

Ehkki informatsiooni jagatakse tasuta, aga kui teie saadetavad palved on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed (ennekõike nende korduva sisu pärast), on meil õigus võtta põhjendatud tasu, võttes arvesse informatsiooni esitamise või palutavate teadete või toimingute administreerimise kulusid, või keelduda seesuguse palve peale tegutsemast.

Kui arvate, et me ei töötle teie andmeid kohaselt või ei vii teie õiguseid ellu, on teil võimalik esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (ada@ada.lt), kuid pidage meeles, et me oleme alati valmis lahendama kõik lahkhelid koos teiega.

 

ESINDUSED

TALLINN

Müük / Teenindus:
I-V 8.00-18.00
VI- 10.00 – 15.00
VII – suletud

Ehitajate tee 122
Tel. 6 599 499
tallinn@autospirit.ee